Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi

666.296 276.975

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi "Türkiye Atıf Dizini (Turkiye Citation Index)",  "Türk Medline Ulusal Sağlık Bilimleri Süreli Yayınlar Veritabanı (Pleksus)” ve "Google Akademik (Google Scholar)"e kayıtlıdır.

 

DERGİ SİSTEMİ "http://dergipark.gov.tr/duzcesbed" ADRESİNE TAŞINMIŞTIR. BAŞVURULAR YENİ SİSTEMDE YAPILMAKTADIR.

 

Cilt 7, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi PDF
Sabri Sefa ERDEM, Muammer YILMAZ, Havva YILDIRIM, Atilla Senih MAYDA, Filiz BOLU, Ahmet Akif DURAK, Özge ŞENER
Lise Öğrencilerinde Yeme Tutumlarının Beslenme Alışkanlıkları, Antropometrik ve Demografik Özellikleri İle İlişkisi PDF
Zeynep UZDİL
Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler PDF
Diler AYDIN, Berna AKAY, Seda BAYDEMİR
Vaginal Doğum Yapan Lohusalarda Taburculuğa Hazır Olma Durumlarının Değerlendirilmesi PDF
Hülya TÜRKMEN, Ferda ÖZBAŞARAN
Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi PDF
Zeynep ÖLÇER, Nazife BAKIR, Ergül ASLAN

Derlemeler

Postpartum Kanamalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar PDF
Yasemin HAMLACI, Hediye BEKMEZCİ, Nebahat ÖZERDOĞAN
Yoğun Bakım Hastalarında Ağız Bakımı Yönetimi: Kanıta Dayalı Uygulamalar Çerçevesinde Literatür İncelemesi PDF
Yurdanur DİKMEN
Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar PDF
Murat ASLAN, Çiçek HOCAOĞLU

Olgu Sunumları

Hipoparatiroidiye Bağlı Gelişen Hipokalsemi İle İlişkili Bir Rabdomiyoliz Olgusu PDF
Attila ÖNMEZ
Gebelik ve Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü: Olgu Sunumu PDF
Mustafa ALBAYRAK


ISSN: 2146-443X