Postpartum Kanamalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

Yasemin HAMLACI, Hediye BEKMEZCİ, Nebahat ÖZERDOĞAN
1.835 392

Öz


Dünyada anne ölümlerinin dörtte biri postpartum kanamalar nedeniyle meydana gelmektedir. Postpartum kanamanın önlenmesine yönelik girişimlerin uygulanması, erken tanılanması ve tedavisinin sağlanmasıyla morbidite ve mortalite oranları önemli ölçüde azaltılabilir. Postpartum kanamaların önlenmesi ve tedavisinin sağlanması postpartum dönemde verilen bakımın kalitesinin artırılması, bunun için de klinikte kanıta dayalı uygulamaların kullanılması ile mümkündür. Bu dönemde; uterotoniklerin uygulanması, kontrollü kord traksiyonu yapılması, uterus masajı, plasentaya ve uterusa yönelik girişimler ve sağlık protokollerinin kullanılması kanamanın önlenmesi ve tedavisi için kullanılan başlıca yöntemlerdir. Bu derlemede, Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı kanıt düzeylerine göre, postpartum kanamaların önlenmesi ve tedavisine yönelik kullanılan kanıta dayalı uygulamalar ele alınmıştır. 


Anahtar kelimeler


Postpartum kanama; kanıta dayalı uygulamalar; ebe; hemşire

Tam metin:

PDF