Vaginal Doğum Yapan Lohusalarda Taburculuğa Hazır Olma Durumlarının Değerlendirilmesi

Hülya TÜRKMEN, Ferda ÖZBAŞARAN
1.214 219

Öz


Bu araştırma vaginal doğum yapan lohusaların taburculuk eğitiminin sonucunda taburcu olmaya hazır olma durumlarını incelemek amacıyla yapılmış kesitsel tipte bir araştırmadır. 1 Ocak-31 Aralık 2015 tarihleri arasında Balıkesir Atatürk Devlet Hastanesi’nde 123 vaginal doğum yapan lohusa araştırmaya katılmıştır. Verilerin toplanmasında lohusaların özellikleri ve verilen eğitimleri içeren anket formu ve Hastane Taburculuğuna Hazır Oluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu (HTHÖ-YDAF) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Mann Whitney U ve Independent Sample t testleri kullanılmıştır. Eve gitmeye hazır olan lohusaların, eve gitmeye hazır olmayan lohusalara göre HTHÖ-YDAF toplam puan ortalamaları, bilgi puan ortalamaları ve beklenen destek puan ortalamaları anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.001). Bebeğin altını temizleme, göbek ve perine bakımı, aile planlaması ve sağlık merkezine gelmesi gereken acil durumlar konusunda eğitim verilen lohusaların toplam puan ortalamaları eğitim verilmeyen lohusalara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Bilgi puan ortalamaları; multipar lohusaların primiparlara göre, beslenme, bebeğin gazını çıkarma ve altını temizleme, göbek, perine ve meme bakımı, aile planlaması, doğum sonrası egzersiz ve sağlık merkezine gelmesi gereken acil durumlar konusunda eğitim verilen lohusalarda eğitim verilmeyen lohusalara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Hastanede 3 gün ve üzerinde kalan lohusaların beklenen destek puanları 2 gün ve altında kalanlara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Baş etme puan ortalamaları; bebeğin gazını çıkarma ve altını temizleme, perine ve meme bakımı, aile planlaması ve sağlık merkezine gelmesi gereken acil durumlar konusunda eğitim alan lohusalarda eğitim almayan lohusalara göre anlamlı düzeyde yüksektir (p<0.05). Sonuç olarak; Taburculuk eğitimi alan lohusaların kendilerini taburculuğa hazır hissettikleri bulunmuştur. 


Anahtar kelimeler


Normal doğum; taburculuk eğitimi; taburculuğa hazır oluş

Tam metin:

PDF