Yoğun Bakım Hastalarında Ağız Bakımı Yönetimi: Kanıta Dayalı Uygulamalar Çerçevesinde Literatür İncelemesi

Yurdanur DİKMEN
2.208 420

Öz


Yoğun bakım hastalarında tedavi için kullanılan ilaçlar, endotrakeal tüp nedeniyle ağzın sürekli olarak açık kalması, ağız yoluyla sıvı ve besin alınamaması, endotrakeal tüpün varlığı ve tespit için kullanılan flasterler, ağız ile çevresindeki doku bütünlüğünün bozulmasına neden olur. Bu durum da periodontal hastalıklar, ağız kokusu, ağız kuruluğu, dudak çatlakları ve stomatitis gibi birçok ağız sorunlarının gelişmesine neden olur. Bu nedenle yoğun bakım ünitelerinde hastaların ağız mukozasında meydana gelen değişiklikler ve ağız bakımı yetersizliği nedeniyle gelişebilecek ağız sorunları ve ventilatörle ilişkili pnömoniyi (VIP) önlemede yeterli ağız bakımının sağlanması ve sürdürülmesi son derece önemlidir. Bu derlemede, yoğun bakım hastalarında ağız bakımının önemi, ağız mukoza sağlığının korunması ile sürdürülmesinde dikkat edilmesi gereken noktalar veağız bakımı uygulamalarında kanıt temelli yaklaşımlar gözden geçirilmiştir.


Anahtar kelimeler


Ağız bakımı; yoğun bakım; literatür incelemesi; kanıta dayalı uygulamalar; hemşirelik

Tam metin:

PDF