Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar

Murat ASLAN, Çiçek HOCAOĞLU
1.015 1.345

Öz


Yaşlılık, engellenmesi mümkün olmayan biyolojik, kronolojik ve sosyal yönleri olan bir süreçtir. İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak yaşlı nüfusun artması nedeniyle yaşlılık günümüzde daha da önem kazanmıştır. Bu derlemenin amacı, yaşlanma nedenleri ve yaşlanma ile ilgili psikiyatrik sorunları ele almaktır.


Anahtar kelimeler


Yaşlılık dönemi; yaşlanma teorileri; psikiyatrik sorunlar

Tam metin:

PDF