Gebelik ve Sertoli Leydig Hücreli Over Tümörü: Olgu Sunumu

Mustafa ALBAYRAK
881 182

Öz


Gebelikte adneksiyel kitleye rastlanma oranları ultrasonografinin yaygın kullanımına bağlı %8’e yükselmiş olmasına rağmen bunların yalnızca %5’i maligndir. Gebelikte malign over tümörü görülme sıklığı hakkında kesin rakamlar mevcut değildir. En son derlemelerde 20000 doğumda 1 insidans oranı bildirilmiştir. Overin seks-kord stromal tümörlerine gebelik süresince rastlanma oranı çok düşük olup en sık granuloza hücreli tümöre rastlanmaktadır. Bu hastalarda tedavi, gebe olmayan hastalarda olduğu gibi salpingoooferektomi ve cerrahi evreleme şeklindedir. Seçilmiş olgularda total abdominal histerektomi ve bilateral salingoooferektomi gerekmektedir.


Anahtar kelimeler


Sertoli-leydig hücreli tümör; gebelik; Doppler ultrason; cerrahi evreleme

Tam metin:

PDF