Hipoparatiroidiye Bağlı Gelişen Hipokalsemi İle İlişkili Bir Rabdomiyoliz Olgusu

Attila ÖNMEZ
909 179

Öz


Rabdomiyoliz, çizgili iskelet kasının nekrozu ile dolaşıma kas içi bileşenlerin geçtiği bir sendromdur. 75 yaşında kadın hasta acil servisimize halsizlik, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü şikâyetleri ile başvurdu. Chvostek ve Trousseaubulguları pozitifti. Tetkiklerinde; kreatinin:1,6mg/dL, ürik asit, potasyum: 4,9 mEq/L, kalsiyum: 4,2 mg/dL, fosfor: 6,9 mg/dL, parathormon: 3,1IU/L, kreatinin kinaz: 2596 IU/L aspartat aminotransferaz: 54 IU/L, alanin aminotransferaz: 35 IU/L, olduğu görüldü. Bu yazıda, hipoparatiroidiye bağlı gelişen hipokalsemi ile ilişkili rabdomiyoliz olgusu sunumu amaçlanmıştır.

Rabdomiyoliz, çizgili iskelet kasının nekrozu ile dolaşıma kas içi bileşenlerin geçtiği bir sendromdur. 75 yaşında kadın hasta acil servisimize halsizlik, konuşma bozukluğu, bilinç bulanıklığı ve kas güçsüzlüğü şikâyetleri ile başvurdu. Chvostek ve Trousseaubulguları pozitifti. Tetkiklerinde; kreatinin:1,6mg/dL, ürik asit, potasyum: 4,9 mEq/L, kalsiyum: 4,2 mg/dL, fosfor: 6,9 mg/dL, parathormon: 3,1IU/L, kreatinin kinaz: 2596 IU/L aspartat aminotransferaz: 54 IU/L, alanin aminotransferaz: 35 IU/L, olduğu görüldü. Bu yazıda, hipoparatiroidiye bağlı gelişen hipokalsemi ile ilişkili rabdomiyoliz olgusu sunumu amaçlanmıştır.


Anahtar kelimeler


Rabdomiyoliz; hipokalsemi; hipoparatiroidi

Tam metin:

PDF