Cilt 6, Sayı 3 (2016)

İçindekiler

Araştırma Makaleleri

The Patient Safety Culture Perception of Surgery Nurses and Its Relationship with Sociodemographic Characteristics PDF (English)
Yeliz CİĞERCİ, Hatice ÖZDEMİR, İbrahim KILIÇ
Üriner Semptom Profili’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması PDF
Çiğdem BİLGE, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Düzce Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 1 Ekim 2011-31 Mart 2015 Tarihleri Arasındaki Verilerinin İncelenmesi PDF
Semiha İSKENDER, Filiz BOLU, Muammer YILMAZ, Atilla Senih MAYDA
Hemşirelik Öğrencilerinin Eldiven Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi PDF
Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Havva KAÇAN SOFTA
Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı PDF
HANİFİ DÜLGER, Atilla Senih MAYDA

Derlemeler

Güncel Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Tedavilerin Sağlık Uygulamalarındaki Yeri PDF
Derya CEYHAN, Tuğba TASA YİĞİT
Kadınlarda Yaşam Biçim Davranışlarının Fertilite Üzerine Etkisi PDF
Yeliz KAYA, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Yunus AYDIN, Hikmet HASSA
Profesyonel Hemşirelikte Etik PDF
Funda KARADAĞLI
Başarılı İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebelerin Yaşadığı Problemler ve Danışmanlık PDF
Emine KOÇ, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
Gebelikte Yas, Kayıp ve Ebelik PDF
Selda YÖRÜK, Hülya TÜRKMEN, Hacer YALNIZ, Melike NEBİOĞLU

Olgu Sunumları

Yaşlı Kadında Nazal Kavite Yerleşimli Primer Amelanotik Malign Melanom PDF
Havva ERDEM, Yasin YAĞIZ, Mürüvvet AKÇAY ÇELİK, Melek BÜYÜK, Nurten TURHAN HAKTANIR, Hasan ÖZTÜRK


ISSN: 2146-443X