Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Right Ventricular Perforation during Pericardiocentesis: A Case Report Öz   PDF (English)
Ekin İLKELİ, Selim ÇAPCI, Ayşegül KOÇ, İsmail EKİNÖZÜ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) 18-49 Yaş Arası Kadınlarda Genital Hijyen Davranışları İle Genital Enfeksiyon Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Hatice KAHYAOĞLU SÜT
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) 2^4 Faktöriyel Tasarımların Sağlık Alanında Kullanımı Öz   PDF
Özge AKŞEHİRLİ, Şengül CANGÜR, Handan ANKARALI, Mehmet Ali SUNGUR
 
Cilt 2, Sayı 2 (2012) 4-5-6. Sınıf Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Uyku Bozukluğu Sıklığı Öz   PDF
Atilla Senih MAYDA, Havva KASAP, Cem YILDIRIM, Muammer YILMAZ, Çağdaş DERDİYOK, Duygu ERTAN, Rıdvan ERTEN, Abdülhakim Hasan GÜL, Gökçe GÜL, Mehmet KARA, Hüseyin KARAKAYA, Fulya KASIRGA
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014) A Comparative Study on Variance Components Estimation Methods Öz   PDF
İlkay DOĞAN, İbrahim KILIÇ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Adana İli Solaklı ve Karataş Merkez Sağlık Ocağı Bölgesinde Yaşayan 20-64 Yaş Arası Kadınlarda Obezite ve İlişkili Risk Faktörlerinin İncelenmesi Öz   PDF
Ersin NAZLICAN, Hakan DEMİRHİNDİ, Muhsin AKBABA
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013) Adli Entomoloji Öz   PDF
Meltem KÖKDENER, Ersin KARAPAZARLIOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Ağız ve Diş Sağlığında Probiyotiklerin Etkisi Öz   PDF
Fadime KIRAN, Özlem OSMANAĞAOĞLU
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) Aile İçi Şiddetin Üreme Sağlığına Etkisi Öz   PDF
Sevda DEMİR, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY
 
Cilt 2, Sayı 1 (2012) Akademisyenlerin Yaşam Kaliteleri Üzerine Bir Çalışma: Afyon Kocatepe Üniversitesi Örneği Öz   PDF
Birol TOPÇU, Sinan SARAÇLI, Pınar DURSUN, Cengiz GAZELOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Alzheimer Hastalığı ve Koruyucu Besin Öğeleri Öz   PDF
Eren CANBOLAT, Hülya YARDIMCI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2013) Anestezi Şeklinin (Genel ve Lokal), Sezaryen Sonuçlarına Etkisi ve Karşılaştırılması Öz   PDF
Simender MESCİ HAFTACI, Engin HAFTACI
 
Cilt 1, Sayı 3 (2011) Anne Baba Tutumları İle Adölesan Saldırganlığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Öz   PDF
Esra YILDIZ, Behice ERCİ
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) Annelerin Ateş Korkusu ve Ateş Yönetimi Öz   PDF
Sevda ARSLAN, Meryem AYDIN
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Bartın Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıkları ve Obezite Prevalansı Öz   PDF
HANİFİ DÜLGER, Atilla Senih MAYDA
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Başarılı İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebelerin Yaşadığı Problemler ve Danışmanlık Öz   PDF
Emine KOÇ, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 
Cilt 3, Sayı 1 (2013) Bilateral Avasküler Nekroz Zemininde Total Kalça Yüzey Değiştirme Artroplastisi: Bir Olgu Sunumu Öz   PDF
Zafer ORHAN, Kazım SOLAK, Zekeriya Okan KARADUMAN
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Bir Aile Hekimliği Merkezi’ne Başvuran Hastalara Konulan Tanılar Öz   PDF
Muammer YILMAZ, Atilla Senih MAYDA, Cengiz YÜKSEL, Filiz BOLU, Olcay SEVAL, Kübra BAYINDIR, Hakan GENÇER, Büşra Sultan SOYDAN, Ahu Gülçin SARI, Saliha SEVİNÇER, Furkan Kemal PAKSOY, Şule ÖZTÜRK, Ebru PALABIYIK, Handan TOÇOĞLU
 
Cilt 2, Sayı 3 (2012) Bir Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi’ne Başvuran Hastaların Değerlendirilmesi Öz   PDF
Atilla Senih MAYDA, Muammer YILMAZ, Dilek AĞIRCAN, Nursel ALTIN, Gözde AYDEMİR, Özlem AYDIN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Bir Sistem Sorunu Olarak Tıbbi Hatalar ve Hasta Güvenliği Öz   PDF
Keziban AVCI, Tolga AKTAN
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014) Bir Tıp Fakültesi 4, 5 ve 6. Sınıf Öğrencilerinde Gelecek İle İlgili Kaygı Durumunun Değerlendirilmesi Öz   PDF
Atilla Senih MAYDA, Muammer YILMAZ, Filiz BOLU, Mehmet Harun DELER, Hilal DEMİR, Mehmet Fehim DOĞRU, Elif İlknur EKİCİ, Ahmet FIRAT, Selin GUKSU
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014) Bir Üniversite Hastanesi Psikiyatri Polikliniğine Başvuran Hastaların Sosyodemografik Özellikleri ile Tanı Grupları Arasındaki İlişki Öz   PDF
İbrahim YAĞCI, Nurcihan AKBULUT, Yüksel KIVRAK, Adnan ÖZÇETİN, Ahmet ATAOĞLU
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Bir Üniversite Hastanesinde Görevli Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ve Sağlık Kaygısı Düzeyleri Öz   PDF
Nesibe ŞİMŞEKOĞLU, Atilla Senih MAYDA
 
Cilt 4, Sayı 1 (2014) Birinci Tür Hata’nın Kontrolü ve Adımsal (Stepwise) Çoklu Karşılaştırma Testleri Öz   PDF
Nurhan DOĞAN, İsmet DOĞAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) Birinci Tür Hata’nın Kontrolünde Yanlış Bulgu Oranı (False Discovery Rate) Yaklaşımı Öz   PDF
Nurhan DOĞAN, İsmet DOĞAN, Şengül CANGÜR
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Bolu Dörtdivan İlçesi’nde Aile Planlaması Hizmetlerinin Değerlendirilmesi Öz   PDF
Fatma ALTUNTAŞ, Atilla Senih MAYDA
 
Cilt 5, Sayı 1 (2015) Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg ve Anti HBs Seropozitifliği Öz   PDF
Ayşe DEDE, Emel ÇALIŞKAN
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği Öz   PDF
Özlem Doğu
 
Cilt 5, Sayı 3 (2015) Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Acinetobacter spp. Suşlarının Antibiyotik Direnç Durumunun Belirlenmesi Öz   Başlıksız   PDF
Umut Safiye ŞAY COŞKUN, Gökhan COŞKUN
 
Cilt 5, Sayı 3 (2015) Çocuk Ön Kol Kırıklarında Titanyum Kanal İçi Elastik Çivileme Tedavi Sonuçlarımız Öz   PDF
Mehmet ARICAN, Kazım SOLAK, Hasan Onur ARIK, Zekeria Okan KARADUMAN, Kadir İlker YILDIZ
 
Cilt 1, Sayı 3 (2011) Çocuklarda Tüberküloz Tanı Yöntemleri Öz   PDF
Seçil Gunher ARICA, Vefik ARICA, Cahit ÖZER
 
Cilt 4, Sayı 3 (2014) Çocukluk Çağında Konjestif Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik Bakımı Öz   PDF
Nursan ÇINAR, Sevin ALTINKAYNAK
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Çoklu Doğrusal Bağıntı Varlığında En Küçük Karelere Alternatif Yaklaşım: Ridge Regresyon Öz   PDF
Mustafa Çağatay BÜYÜKUYSAL, İbrahim İlker ÖZ
 
Cilt 1, Sayı 2 (2011) Deneysel Kadmiyum Toksisitesinde Melatonin Hormonunun Karaciğer Üzerindeki Koruyucu Etkisi: İmmunohistokimyasal Bir Çalışma Öz   Başlıksız ()   PDF
Burak GÜLCEN, Ömür KARACA, Murat Abdülgani KUŞ, Nusret AKPOLAT, İlter KUŞ
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Depresyon Etiyolojisi ve Sitokinlerin Rolü Öz   PDF
Umut İrfan ÜÇEL
 
Cilt 2, Sayı 1 (2012) Derlenme Ünitesinde Gelişen Atelektazi Olgusu Öz   PDF
Engin HAFTACI, özlem ERSOY, Mustafa ŞAKAR
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Diz Osteoartriti’nde Cerrahi Tedavi Yöntemleri Öz   PDF
Bülent KILIÇ, Yalçın TURHAN, Murat DEMİROĞLU, Serkan AKÇAY, Serkan GÜRCAN
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Doğum Eyleminin Birinci Evresinde Sık Yapılan Uygulamalar ve Kanıta Dayalı Yaklaşım Öz   PDF
Şükran BAŞGÖL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 
Cilt 5, Sayı 3 (2015) Doğum Eyleminin İkinci ve Üçüncü Evresinde Sık Yapılan Uygulamalar ve Kanıta Dayalı Yaklaşım Öz   PDF
Şükran BAŞGÖL, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
 
Cilt 5, Sayı 2 (2015) Doğum Sonrası Bakım Rehberlerinin Kanıt Temelli Çalışmalarla Gözden Geçirilmesi Öz   PDF
Hafize ÖZTÜRK CAN
 
Cilt 1, Sayı 1 (2011) Down Sendromlu Çocuklarda AgNOR Sayısı İle Gelişim Arasında Bir İlişki Var mı? Öz   PDF
Recep ERÖZ, Mesut OKUR, Özgür BERİK
 
Cilt 6, Sayı 1 (2016) Dünya’da Ebelik Eğitimi Öz   PDF
Selda YÖRÜK
 
Cilt 6, Sayı 3 (2016) Düzce Hava Kalitesi İzleme İstasyonu 1 Ekim 2011-31 Mart 2015 Tarihleri Arasındaki Verilerinin İncelenmesi Öz   PDF
Semiha İSKENDER, Filiz BOLU, Muammer YILMAZ, Atilla Senih MAYDA
 
Cilt 3, Sayı 3 (2013) Düzce İlinde Bedensel ve/veya Zihinsel Engelli Bireylere Sahip Ailelerin Toplumsal Yaşama Katılımlarının Karşılaştırmalı Olarak Değerlendirilmesi Öz   PDF
Şengül CANGÜR, Gülşen CİVAN, Seval ÇOBAN, Mazhar KOÇ, Hakan KARAKOÇ, Sezai BUDAK, Emre İPEKÇİ, Handan ANKARALI
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013) Düzce İlinde Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Tanılı Hastaların Aşılanma Sıklığı Öz   PDF
Ege GÜLEÇ BALBAY, Elif TANRIVERDİ O, Fatih ALAŞAN, Kezban ÖZMEN SÜNER
 
Cilt 3, Sayı 2 (2013) Düzce İlinde Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Bakış Açısı ve Beklentileri Öz   PDF
Şengül CANGÜR, Furkan KARA, Merve İLHAN, Elif Gizem ÖZKAYA, Tuğçe UZUN, Nurbanu BAYKI, Veysi DEMİRCAN, Handan ANKARALI
 
Cilt 3, Sayı 1 (2013) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4-5-6. Sınıf Öğrenci Memnuniyeti Düzeyi Değerlendirilmesi Öz   PDF
Nuray YEŞİLDAL ÇELEBİLER, Büşra SÜZEN, Refika ŞENDAĞ, Abdülcebbar ŞİPAL, Elif S. TAMSES, Yasin TATOĞLU, Ayşe N. TEMİR, Gül TEZCAN
 
Cilt 4, Sayı 2 (2014) Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem I ve Dönem VI Öğrencilerinin Organ Bağışı Konusunda Bilgi ve Tutumları Öz   PDF
Mehmet Ali SUNGUR, Atilla Senih MAYDA
 
Cilt 6, Sayı 2 (2016) Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler Öz   PDF
Mehmet Ali SUNGUR, Mert ŞAHİN, Gökhan CAN, Mücahit Fatih ŞAHİN, Kadir DUMAN, Bayram PEKTAŞ, Sümeyye DOĞAN, Abdullah Ömer ALKAN, Hasan ONUK
 
Cilt 7, Sayı 1 (2017) Düzce’de Yaşayanların Kanser ve Kanser Risk Faktörleri Hakkında Bilgi Düzeyi Öz   PDF
Sabri Sefa ERDEM, Muammer YILMAZ, Havva YILDIRIM, Atilla Senih MAYDA, Filiz BOLU, Ahmet Akif DURAK, Özge ŞENER
 
Toplam 160 ögeden 1 - 50 arası 1 2 3 4 > >> 


ISSN: 2146-443X