ARA


Toplam 10 ögeden 1 - 10 arası

 
4362 1243
Hemşirelik Öğrencilerine ve Sağlık Alanı Dışındaki Öğrencilere Göre Hemşirelik İmajı
Cilt 5, Sayı 2 (2015)
Afitap ÖZDELİKARA, Nuran MUMCU BOĞA, Nurgül ÇAYAN
PDF Kaynak göster
 
2751 599
Hemşirelik Öğrencilerinde Başa Çıkma Tutumları
Cilt 5, Sayı 3 (2015)
Yeliz KAYA, Dilek DERİNCE, Ayfer AÇIKGÖZ, Canan BAYDEMİR
PDF Kaynak göster
 
2982 1232
Üniversite Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeyleri
Cilt 5, Sayı 3 (2015)
Nazife BAKIR, NEZİHE KIZILKAYA BEJİ
PDF Kaynak göster
 
2109 673
Klinisyen Hemşirelerin İntörnlük Uygulaması Hakkındaki Görüşleri
Cilt 6, Sayı 2 (2016)
Özlem DOĞU, Döndü Sevimli GÜLER
PDF Kaynak göster
 
2430 213
Paramedik Programı Öğrencilerinin Yaz Stajı Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Cilt 6, Sayı 2 (2016)
Şeyda Ferah TUYGAR
PDF Kaynak göster
 
2488 721
Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler
Cilt 6, Sayı 2 (2016)
Mehmet Ali SUNGUR, Mert ŞAHİN, Gökhan CAN, Mücahit Fatih ŞAHİN, Kadir DUMAN, Bayram PEKTAŞ, Sümeyye DOĞAN, Abdullah Ömer ALKAN, Hasan ONUK
PDF Kaynak göster
 
1424 226
Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler
Cilt 7, Sayı 1 (2017)
Diler AYDIN, Berna AKAY, Seda BAYDEMİR
PDF Kaynak göster
 
5169 1900
Selçuk Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Cilt 4, Sayı 3 (2014)
Gökçe DEMİR, Tahir Kemal ŞAHİN
PDF Kaynak göster
 
3407 1490
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 4-5-6. Sınıf Öğrenci Memnuniyeti Düzeyi Değerlendirilmesi
Cilt 3, Sayı 1 (2013)
Nuray YEŞİLDAL ÇELEBİLER, Büşra SÜZEN, Refika ŞENDAĞ, Abdülcebbar ŞİPAL, Elif S. TAMSES, Yasin TATOĞLU, Ayşe N. TEMİR, Gül TEZCAN
PDF Kaynak göster
 
3746 1208
Düzce İlinde Sokakta Çalışan Çocukların Eğitime Bakış Açısı ve Beklentileri
Cilt 3, Sayı 2 (2013)
Şengül CANGÜR, Furkan KARA, Merve İLHAN, Elif Gizem ÖZKAYA, Tuğçe UZUN, Nurbanu BAYKI, Veysi DEMİRCAN, Handan ANKARALI
PDF Kaynak göster
 
Toplam 10 ögeden 1 - 10 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarISSN: 2146-443X