ARA


Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

 
4034 6263
Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve Nanda Tanılarına Göre Değerlendirilmesi
Cilt 5, Sayı 1 (2015)
Esra AKIN KORHAN, Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT, Ayşe DEMİRAY, Aliye AKÇA, Aynur EKER
PDF Kaynak göster
 
3410 1039
Hemşirelik Öğrencilerine ve Sağlık Alanı Dışındaki Öğrencilere Göre Hemşirelik İmajı
Cilt 5, Sayı 2 (2015)
Afitap ÖZDELİKARA, Nuran MUMCU BOĞA, Nurgül ÇAYAN
PDF Kaynak göster
 
2119 495
Hemşirelik Öğrencilerinde Başa Çıkma Tutumları
Cilt 5, Sayı 3 (2015)
Yeliz KAYA, Dilek DERİNCE, Ayfer AÇIKGÖZ, Canan BAYDEMİR
PDF Kaynak göster
 
3652 3022
Sık Görülen Ruhsal Hastalıklardaki Hemşirelik Tanı ve Girişimleri
Cilt 6, Sayı 2 (2016)
Sevda KORKUT BAYINDIR, AYLA ÜNSAL
PDF Kaynak göster
 
1803 454
Başarılı İnfertilite Tedavisi Sonrası Gebelerin Yaşadığı Problemler ve Danışmanlık
Cilt 6, Sayı 3 (2016)
Emine KOÇ, Nezihe KIZILKAYA BEJİ
PDF Kaynak göster
 
2692 2327
Hemşirelik Eğitimi Mesleki Benlik Saygısını Değiştirir mi?
Cilt 1, Sayı 3 (2011)
Dilek KONUK ŞENER, Aysel KARACA, Ferhan AÇIKGÖZ, Filiz SÜZER
PDF Kaynak göster
 
354 110
Üniversite Öğrencilerinde Kişilik Özelliklerinin Premenstrual Şikâyetlere Etkisi
Cilt 7, Sayı 1 (2017)
Zeynep ÖLÇER, Nazife BAKIR, Ergül ASLAN
PDF Kaynak göster
 
9354 4496
Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kullanımı
Cilt 4, Sayı 2 (2014)
Songül GÖRİŞ, Nevin BİLGİ, Sevda KORKUT BAYINDIR
PDF Kaynak göster
 
1336 550
Hemşirelik ve Ebelik Öğrencilerinin Mesleklerine Bakış Açısının İncelenmesi
Cilt 6, Sayı 2 (2016)
Işık ATASOY, Coşkun ERMİN
PDF Kaynak göster
 
3232 1368
Çocukluk Çağında Konjestif Kalp Yetmezliği ve Hemşirelik Bakımı
Cilt 4, Sayı 3 (2014)
Nursan ÇINAR, Sevin ALTINKAYNAK
PDF Kaynak göster
 
2324 588
Profesyonel Hemşirelikte Etik
Cilt 6, Sayı 3 (2016)
Funda KARADAĞLI
PDF Kaynak göster
 
3264 1643
Fetal Cerrahi ve Hemşirelik Yaklaşımı
Cilt 5, Sayı 1 (2015)
Rojjin MAMUK, Ümran YEŞİLTEPE OSKAY
PDF Kaynak göster
 
2001 443
Hemşirelik Öğrencilerinin Eldiven Kullanımına Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Cilt 6, Sayı 3 (2016)
Gülşen ULAŞ KARAAHMETOĞLU, Havva KAÇAN SOFTA
PDF Kaynak göster
 
514 118
Yoğun Bakım Hastalarında Ağız Bakımı Yönetimi: Kanıta Dayalı Uygulamalar Çerçevesinde Literatür İncelemesi
Cilt 7, Sayı 1 (2017)
Yurdanur DİKMEN
PDF Kaynak göster
 
378 65
Hemşirelik Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Etkileyen Faktörler
Cilt 7, Sayı 1 (2017)
Diler AYDIN, Berna AKAY, Seda BAYDEMİR
PDF Kaynak göster
 
2662 2543
Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerini Geliştirmede Drama Yönteminin Kullanılması
Cilt 1, Sayı 3 (2011)
S.Seda BAPOĞLU, Ferhan AÇIKGÖZ, Özge KAPISIZ, Özge YILMAZ
PDF Kaynak göster
 
2520 11534
Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı
Cilt 2, Sayı 2 (2012)
Belgin YILDIRIM, Şükran ÖZKAHRAMAN, Sıddıka ERSOY
PDF Kaynak göster
 
Toplam 17 ögeden 1 - 17 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarISSN: 2146-443X