ARA


Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

 
2109 673
Klinisyen Hemşirelerin İntörnlük Uygulaması Hakkındaki Görüşleri
Cilt 6, Sayı 2 (2016)
Özlem DOĞU, Döndü Sevimli GÜLER
PDF Kaynak göster
 
2906 572
Kadınlarda Yaşam Biçim Davranışlarının Fertilite Üzerine Etkisi
Cilt 6, Sayı 3 (2016)
Yeliz KAYA, Nezihe KIZILKAYA BEJİ, Yunus AYDIN, Hikmet HASSA
PDF Kaynak göster
 
1837 392
Postpartum Kanamalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar
Cilt 7, Sayı 1 (2017)
Yasemin HAMLACI, Hediye BEKMEZCİ, Nebahat ÖZERDOĞAN
PDF Kaynak göster
 
4925 2418
Hemşirelerin Mobbinge Uğrama Durumlarının Belirlenmesi
Cilt 4, Sayı 1 (2014)
Gökçe DEMİR, Gizem Deniz BULUCU, Ayşegül ÖZCAN, Duygu YILMAZ, Havva ŞEN
PDF Kaynak göster
 
3710 1748
Postpartum Hemoraji Risk Değerlendirmesi, Yönetimi ve Ebe/Hemşirenin Rolü
Cilt 5, Sayı 3 (2015)
Gamze FIŞKIN, Ümran OSKAY
PDF Kaynak göster
 
4463 2702
Cerrahi girişim planlanan hastaların eğitim gereksinimlerinin karşılanması ve eğitimin hasta bireyin psikolojik hazırlığına etkisi-Sakarya örneği
Cilt 3, Sayı 3 (2013)
Özlem Doğu
PDF Kaynak göster
 
Toplam 6 ögeden 1 - 6 arası

Arama ipuçları:

  • Arama terimlerinde küçük-büyük harf farkı gözetilmez
  • Sık kullanılan kelimeler göz ardı edilmiştir
  • Arama sonucunda default olarak sorgudaki tüm terimleri içeren makaleler listelenir (aralarında VE olduğu varsayılır)
  • İki terimden birini veya diğerini içeren makaleleri bulmak isterseniz kelimeleri VEYA ile birleştirin (örn: eğitim VEYA araştırma)
  • Daha kompleks sorgular oluşturmak için parantez kullanın; örn: arşiv ((idare VEYA yönetim) siyasi DEĞİL)
  • İstediğiniz biçimde dizili sözcüklerden oluşan tam ibareyi sorgulamak için ibareyi tırnak işareti içine alın; örn: "erişime açık yayın"
  • Bir kelimeyi tarama dışında tutmak için önüne - işareti veya DEĞİL koyun; örn: çevrim içi -politika
  • Bir kelimenin ek almış veya çoğul halini ya da aynı şekilde başlayıp değişik karakterlerle biten sözcüklerin tümünü taramak için * kullanın; örn: bio*taraması, içinde bio, bionic, biology, biological, biotechnology vb. terimler geçen tüm belgelerin bulunmasını sağlarISSN: 2146-443X